ANBI Publication & Donateurs belangen

Naam: Stichting Blue defenders
RSIN: 8273.82.686
MCB Bank: Rekening nummer 42563001
Contact: Kaya Heru 28, Kralendijk, Bonaire, Dutch Caribbean
Tel: +599 777 4567

Doelstelling van de ANBI:
Stichting Blue Defenders heeft als doel het in kaart brengen van de soorten, aantallen en bewegingen van de cetaceans en haaien in het gebied van Bonaire, Aruba en Curacao. Met de verzamelde data kan er een betere bescherming voor de cetaceans en haaien worden gerealiseerd.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het jaar 2023 zal in het teken staan van oprichting en opbouw. De volgende jaren (2024-2028) zullen in het teken staan van:
Netwerk en Funding
Onderzoek en data verzameling
Samenwerking en beleid beïnvloeding

Naam en Functie bestuurders:
Cora Douma-Knopper: Voorzitter
Christa Burger: Penningmeester
Casper Douma: Secretaris

Beloningsbeleid:
Het bestuur krijgt geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan wel besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten. Wel is er een onkostenvergoeding.

Verslag van activiteiten: Nog geen activiteiten gedaan. Begin 2024 zal de eerste expeditie van start gaan in het Yarari Sanctuary. In de loop van 2024 zal er een verslag worden gepubliceerd op deze pagina.

Financiële verantwoording: Zichtbaar binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar

We zijn daarnaast ook aangesloten bij Stichting Donateurs belangen

DonateursBelangen-Geregistreerd
Add Sighting
What did you see?
Which Dolphin
Which Whale
Which Shark
Which Manta?
What did you see?
How many did you see?
When did you see this?
Where did you see this?
Which direction where they heading?
Upload photo
Maximum file size: 4 MB
What's your name?
Email